Top 15 Actors1. KIMURA Takuya 


2. EITA

3. NAKAI Kiichi

4. EGUCHI Yosuke


5. SORIMACHI Takashi


6. YAMADA Takayuki


7. ABE Hiroshi

8. YAMASHITA Tomohisa


9. SAKAI Masato

10. TSUTSUMI Shinichi


11. IKUTA Toma


12. MATSUMOTO Jun


13. FUJIKI Naohito

14. KAMENASHI Kazuya

15. OGURI Shun